เลขท้ายสุดท้ายที่ออกคือ 19, 21, 25, 27, 33, 39, 47, 49, 52, 53, 58, 59, 63, 65, 67 และ 70.

ตรวจลอตเตอรี่ 16 พฤษภาคม 60 คือ การตรวจลอตเตอรี่ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 โดยผู้ชนะการตรวจลอตเตอรี่คือคุณชลรัตน์ ชัยสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลที่สูงสุดคือ 28 ล้านบาท โดยที่รางวัลทั้งหมดที่ได้รับในงวดนี้จำนวนทั้งหมดคือ 4,851 รางวัล รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,453 ล้านบาท โดยการตรวจลอตเตอรี่นี้เป็นการตรวจลอตเตอรี่ที่ทำขึ้นที่ประเทศไทยโดยกลุ่มลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ชนะการตรวจลอตเตอรี่สามารถเลือกรับรางวัลเป็นเงินสดหรือบ้านพักอาศัย ทั้งนี้ตรวจลอตเตอรี่นี้เกิดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และทำให้คนไทยมีโอกาสได้รับรางวัลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการตรวจลอตเตอรี่ในประเทศไทย

1. ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถซื้อตั๋วลอตเตอรี่ได้

2. ตั๋วลอตเตอรี่ที่ซื้อต้องมีราคารวมกับภาษีอย่างน้อยหนึ่งชุดต่อคน

3. ตั๋วลอตเตอรี่ที่ซื้อได้จะมีหมายเลขที่ประกอบด้วย 6 หลัก

4. ตั๋วลอตเตอรี่ทุกชุดจะมีหมายเลขที่แตกต่างกัน

5. ผู้ชนะจะต้องมีหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขที่แสดงในการออกผลลอตเตอรี่

6. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

7. ผู้ชนะที่มีหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขที่แสดงในการออกผลลอตเตอรี่ทั้งหมดจะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

8. ผู้ชนะที่มีหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขที่แสดงในการออกผลลอตเตอรี่ทั้งหมดจะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

9. ผู้ที่ชนะแล้วจะได้รับรางวัลในรูปแบบเงินสด

10. ผู้ที่ชนะจะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าพวกเขาเป็นผู้ชนะก่อนที่จะได้รับรางวัล

ตรวจลอตเตอรี่ที่ 16 พฤษภาคม 60 ได้รางวัลที่สูงที่สุดคือรางวัลที่ 1 ที่ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท โดยที่ผู้ชนะรางวัลที่ 1 คือหมายเลขที่ออกตรวจลอตเตอรี่ที่ 16 พฤษภาคม 60 คือ 0-0-6-3-6-1-7 ซึ่งมีผู้รับรางวัลทั้งหมดทั้งหมด 6 คนที่ได้รับเงินรางวัลทั้งหมดทั้งหมดกว่า 2.6 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ 2 ที่ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 500,000 บาท ซึ่งมีผู้รับรางวัลทั้งหมดทั้งหมด 6 คนและรางวัลที่ 3 ที่ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 300,000 บาท ซึ่งมีผู้รับรางวัลทั้งหมดทั้งหมด 6 คน พร้อมทั้งรางวัลอื่น ๆ ที่มีรางวัลทั้งหมดกว่า 3 ล้านบาท ที่จะถูกแจกให้ผู้ชนะได้รับรางวัลต่อไป โดยทางการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ทำการประกาศผลตรวจลอตเตอรี่ที่ 16 พฤษภาคม 60 และผู้ชนะรางวัลทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมด เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงรางวัลที่ได้รับได้อย่างชัดเจนLINK:
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 พฤษภาคม 60
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 พฤษภาคม 60
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 พฤษภาคม 60
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 พฤษภาคม 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *